Latgalīšu dzīsmis

dzismis_aile

Ai, gaļdeni

Ai, gaļdeni, ai, gaļdeni,
Kai tev skaiški pīderēj’! 2×

Ap tevim(i) meitys sēd(i)
Kai līpenis zīdādam’s, 2×

Ap tevim(i) veiri sēd(i)
Kai rasnī(i) ūzulen’. 2×

Vysi muni gosti beja,
Kas munā(i) ustobā. 2×

Vīnam devu suoļ’ ar maizi,
Ūtram jauku volūdeņ’. 2×

Kam pītryuka suoļ’ ar maizi,
Tam dev’ jauku volūdeņ’. 2×

Ols ar konnu, ols ar konnu,
Mads ar boltu bičereit’. 2×

Olam konna pīderēja,
Madam bolta bičereit’. 2×

Gosti dzīd(i), gosti dzīd(i),
Saimineica nadzīduoj’. 2×

Saimineica nadzīduoja —
Lela škode nūtykus’. 2×

Lela škode nūtykuse,
Beņčam kuoja nūlyuzus’. 2×

Taiseisim(i) beņčam kuoju,
Prīcynuosim saimineic’. 2x

dzismis_aile

Apleik kolnu ar leikumu

Apleik kolnu ar leikumu 3x
Sovu meilū pavadiej’.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Sovu meilū pavadiej.

Lai naredz’i sveši ļauds, 3x
Lai nasoka cerejam.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Lai nasoka cerejam.

Cerej mani šaidi, taidi, 3x
Cerej pūra stykuoneņš.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Cerej pūra stykuoneņš.

Ni pi vīna es naīšu, 3x
Cikom sova sagaideiš’.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Cikom sova sagaideiš’.

Cikom sova saigaideišu, 3x
Pateikama tāva dāl’.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Pateikama tāva dāl’.

Navar bite mada nesti 3x
Nu ūzula lapeņom.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Nu ūzula lapeņom.

Navar muote maņ aizlīgti 3x
Tāva dāla pavadeit.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Tāva dāla pavadeit.

Škirūtīs’i mutis devu: 3x
– Ej prūjom’i, atej vēļ!
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
– Ej prūjom’i, atej vēļ!

Izlāc saule, nūrīt saule, 3x
Es ar sovu runojūs.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Es ar sovu runojūs.

Lai smejās, nasmejās, 3x
Maņ ar sovu juorunoj.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Maņ ar sovu juorunoj.

Jis nūkolta carādams’i, 3x
Es kai rūze nūzīdieju.
Trād – rīd, trādi rallā, 2x
Trād – rīd, ral – lal – lā,
Es kai rūze nūzīdieju.

dzismis_aile

Dzīduot muoku

Dzīduot muoku, doncuot muoku,
Sīna pļauti namuocieju. 2x

Byut muociej’se sīna pļauti,
Seņ byut’ veira dabuojuse. 2x

Lai pļaun sīna, kam vaig’ sīna,
Maņ tuo sīna navajag. 2x

Es izīšu tauteņuos’i
Ar vysom teleitem. 2x

Teleitem byus pūra zuole,
Maņ byus sveša muomuleņa. 2x

dzismis_aile

Es beju māmeņai

Es beju māmeņai vīna poša meitiņa,
Nazynu, kaidu veiru jimt. 2x

Māmeņa soka gruovrača dālu,
Oi, oi, māmeņ, nā, nā,
Vysi tod sauks par gruovrača sīvu,
Gruovracs dubļu bridiejeņš.

Es beju māmeņai 1 poša meitiņa,
Nazynu, kaidu veiru jimt. 2x

Māmeņa soka skrūdera dālu,
Oi, oi, māmeņ, nā, nā,
Vysi tod sauks par skrūdera sīvu,
Skrūders bikšu luopeituojs.

Es beju māmeņai 1 poša meitiņa,
Nazynu, kaidu veiru jimt. 2x

Māmeņa soka bondara dālu,
Oi, oi, māmeņ, nā, nā,
Vysi tod sauks par bondars sīvu,
Bondars bucu steipuotuojs.

Es beju māmeņai 1 poša meitiņa,
Nazynu, kaidu veiru jimt. 2x

Māmeņa soka muzykanta dālu,
Vot, vot, māmeņ, nui, nui,
Tēteite spēlēs, bierneni doncuos,
Poša jautri pasprindžuos!

dzismis_aile

Guoju pa mežu

Guoju pa mežu rubuļu saudeitu.
Guoju pa mežu rubuļu saudeitu.

Tymā mežā es izguoju lelu, kuplu līpu.
Tymā mežā es izguoju lelu, kuplu līpu.

Tymā lelā kuoplā līpā 3x
Zalta šyupeleits’i.
Tymā lelā kuoplā līpā zalta šyupeleits’i.

Tymā zalta šyupeleitī 3x
Guļ jauna meiteņa.
Tymā zalta šyupeleitī guļ jauna meiteņa.

Uci, ļuli, jauna meita, 3x
Kaidam šeļmam tiksi.
Uci, ļuli, jauna meita, kaidam šeļmam tiksi

Voi tu tiksi saučam, skraučam, 3x
Voi tam škrypačam’i.
Voi tu tiksi saučam, skraučam, voi tam škrypačam’i.

Ni es tikšu saučam, skraučam, 3x
Ni tam skrypačam’i.
Ni es tikšu saučam, skraučam, ni tam skrypačam’i.

Es jau tikšu, tam palikšu, 3x
Kas maņ šyupuoja.
Es jau tikšu, tam palikšu, kas maņ šyupuoja.

Uci, ļuli, jauna meita, 3x
Audzi lela, šmuka.
Uci, ļuli, jauna meita, audzi lela, šmuka.

dzismis_aile

Kam, māmeņa, tu audzieji

Kam, māmeņa, tu audzieji
Zaļu bierzi pogolmā? 2x
Es gulieju dīnysvydu,
Sajuoj tautys pogolmā. 2x

Ej, māmeņa, sliep kauneņu,
Soki, rūžu duorzeņā; 2x
Boltys rūzys ravejūt,
Maganenis aplaistūt. 2x

Ai, māmeņa, ai, māmeņa,
Voi es tevim apnykuse? 2x
Kam tu mani atvielieji
Taidam krūgam dzāruojam? 2x

Ai, meiteņa, ai, meiteņa,
Voi es tautys aicynuoju? 2x
Aicyn tova loba slava,
Tovs daiļais’i augumeņš. 2x

dzismis_aile

Malni muni kumeleni

Malni muni kumeleni,
Kai iudiņa voguleņ. 2×

Tī bej lobi muoršys vesti,
Ti muosenis pavadeit. 2×

Lobuok braucu muoršys vesti,
Na muosenis pavadeit. 2×

Muorša deve lynu kraklu,
Muosa prosa sudabreņ’. 2×

Nabej manim sudabreņa
Leidz zierneišu lejumeņ’. 2×

dzismis_aile

Moza beju, gonūs guoju

Moza beju, gonūs guoju,
Īt pī veira nadūmovu.

Kai izaugu lela meita,
Svuoti skrēja maņ gar suodu.

Pasvuotuoja vīni svuoti,
Pasvuotuoja ūtri svuoti.

Treši brauca pogolmā’i,
Es ībāgu klieteņā.

Boltu muti nūmozgovu,
Gludu golvu sasukovu.

Kai īguoju ustobā’i,
Tai izdzierdu slyktu vuordu:

Vīns jau soka – kab jaunuoka,
Ūtrais soka – kab vacuoka.

Es tuo vuorda jam naļuovu,
Pylnu buorzdu jam pīšpļuovu.

Jis tū najēme par ļaunu,
Ka es darieju jam kauna.

dzismis_aile

Pīci bāri kumeleni

Pīci bāri kumeleni,
Vys auzom’i barojam’
Vysi pīci pīderēja
Jaunajam’i i bruoleišam.

Bruoleits prosa bruoleišam’i,
Kaidu jiugti kumeleņ’
Kod palāka gaisma ausa,
Jiudz palāku kumeleņ’,
Kod sorkona saule lēce,
Jiudz sorkonu kumeleņ’.

Puortecieju Daugaveņu,
Aizsolušu, nasoluš’;
Kura vīta nasoluse,
Tī aug zalta purineņ’.

Īsabrydu, nūsaplyuču,
Nūsaveju vaiņuceņ’.
Kod izlyku gaļveņā,
Kai sauleite atspeidiej’;
Kod nūjēme tautu dāls’i,
Kai sauleite nūrītiej’.

Kai es lyudžu, kai prasieju
Atdūd munu vaiņuceņ;
Lyugdamuos’i, praseidama,

Cymdu puori pasūliej’.
Maņ navajag cymdu puora,
Maņ vaj’g pošys adeituoj’s.

dzismis_aile

Rūžeņa

Auga, auga rūžeņa
Sorkonā duorzā. 2×

Zam tū rūžu, zam tū rūžu
Guļ jauna meiteņa. 2×

Ej, meiteņ, ej, meiteņ,
Tevi muote sauce! 2×

Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Ka maņ muote sauce. 2×

Gryb mani muote
Pi tuo vacuo atdūt. 2×

Es tuo vacuo, es tuo vacuo
Moza nagribieju. 2×

Es tū’i vacū
Pa vuortim’i raidieju, 2×

Pa vuortim’i raidieju,
Ar akmini svīžu. 2×

Ej, vacais, ej, vacais,
Nasaverīs atpakaļ! 2×

Kab tu tai nuītu,
Ka naatsagrīztu! 2×

Ej, meiteņ, ej, meiteņ,
Tevi muote sauce! 2×

Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Ka maņ muote sauce. 2×

Gryb mani muote
Pi tuo jaunuo atdūt. 2×

Es tuo jaunuo, es tuo jaunuo
Moza īmīļuoju. 2×

Klauseišu mameņai
Pi tuo jaunuo īšu. 2×

Es tam jaunam, es tam jaunam
Vaiņuceņu dūšu! 2×

dzismis_aile

Seši mozi bundzenīki

Seši mozi bundzenīki
Juoj pa ceļu dzīduodam’; 2×

Vysiem sešim siermi zyrgi,
Vysim cauņu capureit’s. 2×

Vysi seši sajuojuši
Muna tāva pogolmā; 2×

Vysi seši streidiejuos’i
Ap tū munu augumeņ’. 2×

Pyrmais soka – tei ir muna,
Ūtrais soka – tys nav tīsa; 2×

Trešais soka – vēļ par jaunu,
Lai palyka mameņai. 2×

dzismis_aile

Tuoli dzeivoj

Tuoli dzeivoj muna meiluo,
Es navaru sasatikt. 2×

Jimšu stallī siermu zyrgu,
Juošu meiluos apsavārtu. 2×

Da pusceļa nanūjuoju,
Nūsazvīdze kumieleņš. 2×

Pi vuortim’i napījuoju,
Iztak meiluo rauduodam’. 2×

Vīnu rūku vuortus vēre,
Ūtru slauka asareņ’. 2×

Naraud gauži, muna meiluo,
Es jau teve nepamesš’. 2×

Kur na īšu, kur na braukšu,
Vysur teve leidza jimš’. 2×

dzismis_aile

Zīdi, zīdi rudzu vuorpa

Zīdi, zīdi, rudzu vuorpa
Deveņom’i aileņom. 2×

Muni bruoli klieti taisa
Devenim’i orūdim. 2×

Taisit, bruoli, kū taisat’i,
Sataisit maņ ustabeņu. 2×

Sataisit maņ ustabeņu
Ar trejom’i durovom. 2×

Pa vīnom’i saule lēce,
Pa ūtrom’i nūrītēja. 2×

Pa trešom’i es izguoju,
Golvā miršu vaiņuceņ’. 2×

Vedit, tautys, kur vazdamys,
Puor tiļteņu navedit. 2×

Grabēs muns’i tukšais pyurs,
Puor tiļteņu puorvadūt’i. 2×

Vedit mani, kur vazdami,
Puor sileņu navedit’i. 2×

Syla smiļkts maņ kuojis grauze,
Skujis byra vaiņukā. 2×

Vedit mani, kur vazdami,
Puor upeiti navedit’i. 2×

Ni es muoku laivā braukt’i,
Ni puor upi puorpeļdēt. 2×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.