nu un šite upes pretējais krasts. dzīvojam musulmaņu daļā, ko citiem labāk neteikt. mīļā (pa)miera labad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *