@Swiluma kurš tad vairs atceras, kur ir liktas dis iesvētāmās drānas. :D bet, rakājotiies pa avotiem, toties atradu šo! grupa "Bocmaņi"!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *