Nūvodu dzejis dīnys Reigā

Novadu dzejnieku dzejas lasījumi Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

“Novadu pant-Toņi”

2008. gada 6. septembrī

Norises laiks: plkst. 11-15

Koncepcija

Mērķis:

Popularizēt novadu dzejnieku veikumu, uzsverot katra kultūrvēsturiskā novada – Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales – savdabīgo kultūras identitāti, kas izpaužas novadam raksturīgā unikālā kultūras mantojumā un valodas īpatnībās.

Uzdevumi:

  1. Ar reģionālo literāro apvienību un nevalstisko organizāciju palīdzību 2008. gada 6. septembrī sapulcināt Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 3-4 dzejniekus no katra Latvijas novada;
  2. Katrā Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja novada sētā (Zemgales, Kurzemes, Vidzemes un Latgales) izveidot attiecīgā novada dzejnieku dzejas lasījumu „stundu” (katra novada dzejas lasījumi ilgs 45 min + 15 minūtes starpbrīdis, kura laikā klausītāji un dalībnieki pārvietosies uz nākamā novada sētu) (scenāriju un tā izpildījumu pēc brīvas izvēles katra novada sētā organizē attiecīgā reģiona literārās apvienības pārstāvji un paši dzejas autori);

3. Ar nolūku pasākuma „Novadu pant-Toņi” pamatauditorijā (dzejas cienītāji, novadu pārstāvji u.c.) integrēt Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklētājus – ģimenes ar bērniem, pie katra novada sētas izveidot tematisku radošo (zīmēšanas, apgleznošanas, veidošanas u.tml.) darbnīcu (radošo darbnīcu organizatorisko darbu veic Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvji, taču idejiski laipni aicināti piedalīties arī reģionu literāro apvienību un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pārstāvji);

4. Pasākuma „Novadu pant-Toņi” noslēgumā noorganizēt radošo darbnīcu laikā tapušo darbu izstādi (organizatorisko darbu veic Latvijas Rakstnieku savienības pārstāvji).

* Projekts „Novadu pant-Toņi” nav komerciāls, tāpēc ieeja pasākumā ir bez maksas, taču tā apmeklētājiem, izņemot organizatorus un dzejas autorus, būs jāiegādājas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ieejas biļete (pieaugušajiem Ls 1, studentiem un pensionāriem Ls 0,75, skolēniem Ls 0,50) (invalīdiem, pirmsskolas vecuma bērniem, daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, pansionātu iemītniekiem (uzrādot dokumentus) ieeja bez maksas).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.