ni daudz, ni moz – vysu!

Reiz visi zvēri sanākuši un lielīšies šā un tā, ko katris varot. Bet tārps izbāzis galvu no rieksta un sacīš: «Man pieder viss un es paņemu pēdīgais visu.»

Avots: AILAB pasakas


One thought on “ni daudz, ni moz – vysu!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.